Bosveld Akademie Boodskap van die Hoof Kontak ons Funksies

Akademie

Share on FacebookShare on TwitterShare via e-mailPrintShare on DeliciousShare on DiggShare on Google BookmarksShare on LinkedInShare on LiveJournalShare on NewsvineShare on RedditShare on Stumble UponShare on Tumblr

VAKINDELING

VAK                                           FASES         ONDERWYSER

Afrikaans                                      4 - 7        O. Schutte

Bybelonderrig                               4 - 7        K. Marx

Christelike Lewensorientering      4 – 7        K.Marx

English                                         4 - 7         K.Potgieter

Geografie                                     4 - 6         O. Schutte

Geografie                                        7           K.Venter

Geskiedenis                                 4 –7         O. Schutte

Natuurwetenskap                         4 - 7         K Marx

Wiskunde                                     4 - 6         K.Venter

Fisiese Wetenskap                  7         K.Venter


Tegnologie                             7         K.Venter


Kuns & Kultuur                     4-7       K.Marx


EBW                                     7         O.SchutteBevorderingsvereistes

 Junior Primêre Fase:

 Om van Graad 0 tot Graad 1 bevorder te word, moet `n leerling aan die volgende vereistes voldoen:

-  Syfer 4 op die prestasievlak vir Afrikaans Huistaal

-  Syfer 3 op die prestasievlak vir Wiskunde

 

Die bevorderingsvereistes vir Graad 1, 2 en 3 leerlinge is:

-  Syfer 4 vir Afrikaans Huistaal

-  Syfer 3 vir elk van die volgende vakke:  Bybelonderrig,  Engels Eerste Addisionele

   taal en Wiskunde

 

 Senior  Primêre Fase:

   Om  Graad 4, 5 en 6 te slaag moet `n leerling aan die volgende vereistes voldoen:

-  50% (syfer 4 op die prestasieskaal) in Afrikaans Huistaal behaal

-  40% (syfer 3) vir Bybelonderrig, Engels Eerste Addisionele taal, Wiskunde en in

   twee van die oorblywende vakke behaal.

 
Beste Akademiese Presteerder Xarlouise Schutte WETENSKAP IS LEKKER